Schoolraad

De Schoolraad is samengesteld uit een aantal vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

De Schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie, beschikt over advies- en overlegbevoegdheid. De Schoolraad vergadert minstens drie maal per jaar.

De verslagen van de vergaderingen kunnen steeds worden opgevraagd bij de voorzitter:

Geleding ouders:

  • mvr. Bieke Demeulenaere
  • dhr. Peter Viaene

Geleding personeel:

  • Juf Katleen Vanwezer
  • Juf An Sauvillers

Geleding lokale gemeenschap:

  • mvr. Marjan Crynen
  • dhr. Simon Bouckaert

.