Kleuterschool

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden bereiken. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.

Informatie omtrent beschikbare plaatsen en inschrijvingen op afspraak: directie.sintlambertus@leuven-zuid.be

kleuterschool

Wanneer mag uw kind voor de eerste keer naar school?

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen de kleuters naar de klas. Dit kan echter alleen op één van de zeven instapdata, nl. de eerste schooldag na de herfst-, kerst-, krokus-, paasvakantie en Hemelvaartsdag en op 1 september en 1 februari.

Voor het gewoon kleuteronderwijs gelden volgende instapdata voor het schooljaar 2016-2017:

  • 1 september 2016 >> geboren zijn ten laatste op 01/03/2014
  • 7 november 2016 >> geboren ten laatste op 07/05/2014
  • 9 januari 2017 >> geboren zijn ten laatste op 09/07/2014
  • 1 februari 2017 >> geboren zijn ten laatste op 01/08/2014
  • 6 maart 2017 >> geboren zijn ten laatste op 6/09/2014
  • 18 april 2017 >> geboren zijn ten laatste op 18/10/2014
  • 29 mei 2017 >> geboren zijn ten laatste op 29/11/2014

kleuterschoolOok de kleuters die geboren zijn tussen 30/11/2014 en 31/12/2014 en pas instappen op 1 september 2017 kunnen best al inschrijven.

De inschrijvingen van voorrangsleerlingen (broers en zussen) starten op maandag 6 maart 2017, de vrije inschrijvingen starten op donderdag 20 maart 2017.

Bij de inschrijving moet je de KIDS-ID en/of SIS-kaart voorleggen, of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig.

[ meer informatie op de webstek van de Vlaamse overheid ]

 

Openklasmoment

Een keer ingeschreven, voorzien we voor de instappertjes nog een kennismaking in de klas met de juf. Dit is telkens op woensdag, een weekje voor de effectieve instapdag, tussen 11u en 12u. De kleintjes kunnen dan kennismaken met hun nieuwe klasgenootjes en ook de ouders krijgen de kans om even bij te praten met de andere ouders. De juf vertelt dan de werking van de klas en wat er naar school moet meegebracht worden.

U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd !

 

De ontwikkeling die kleutertjes doormaken in de kleuterschool is enorm.

kleuterschoolOnzeker, bang, de trouwe "nestwarmte" verlatend, komen ze toe in het instapklasje. Deze (peuter)kleutertjes zijn nog erg "ik-gericht". Ze tonen wat ze voelen, experimenteren graag. Hun gevoelens uiten ze door nabootsingen, in korte zinnetjes, in krabbels op papier.

In de eerste kleuterklas wordt hun wereld wat ruimer. Er is nu af en toe al plaats voor vriendjes. De taalontwikkeling neemt grote sprongen: woorden worden zinnen, zinnen een verhaaltje. Ook ontdekken deze kinderen heel wat in hun omgeving. Hun wereld wordt ruimer. Met "de tijd" hebben ze nog wat problemen.

In hun vierde levensjaar hoor je ze vaak zeggen: Waarom? Ze willen alles weten. Hun tempo ligt wat hoger. Ze leren heel wat vaardigheden: opruimen, logisch denken, praten. De vriendenkring wordt alsmaar groter.

Als ze vijf worden, gebeuren de taakjes en de spelmomenten wat gerichter. Ze leren plannen maken, praten met elkaar, luisteren wordt iets makkelijker. Ze kunnen zich inleven in andere leefwerelden en praten er graag over. Heel wat begrippen krijgen op een speelse manier ondersteuning. Begrippen die erg belangrijk zijn om de stap naar het eerste leerjaar te zetten. Om die "grote sprong" te maken zijn er tijdens het schooljaar "instapnamiddagen" voorzien. Tijdens deze momenten wordt hun "honger naar die grote school" gestild. Ze maken er kennis met de nieuwe juf, de klasomgeving, een echte schoolbank, een leesboek, een letterdoos …

Tijdens dit schooljaar gebeurt een grondige evaluatie van elk kind. Is deze kleuter rijp genoeg om de stap naar het eerste leerjaar te doen?
Kan er misschien toch nog beter wat gewacht worden?