Algemene informatie

Pedagogisch poject met Don Bosco als gids

 

Antipestprogramma

 

Afspraken en richtlijnen

Schoolreglement: [ versie 2017-2018 ] * nieuwe versie komt eraan

Infobrochure Onderwijsregelgeving (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

 

Voor- en Naschoolse opvang

De kinderen zijn welkom vanaf 7.30 uur 's morgens, er wordt betalende opvang voorzien tot aan het normale schooltoezicht om 8.15 uur 's morgens. 's Avonds na school start de betalende opvang om 16.00 uur. Kinderen worden ten laatste om 18.30 uur afgehaald.

 

Wanneer heb je een doktersbriefje nodig?

Je vindt er alles over in de folder Vlaamse overheid: [ PDF ophalen ]

 

Centraal aanmeldregister Stad Leuven

De aanmeldingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn afgesloten. U kan sinds 4 juni rechtstreeks inschrijven via de school voor de klassen waar er nog vrije plaatsen zijn. Neem contact op met de directie. Actuele info voor alle Leuvense scholen vind je via: meldjeaan.leuven.be