Algemene informatie

Aantal vrije plaatsen schooljaar 2017-2018 [dd. 05/05/2017]

K0 (instap)          8          
K1                        10        |          K2                        0             |          K3                         1
L1                         0          |          L2                       10            |          L3                         3
L4                         3          |          L5                        0             |          L6                         2

Afspraken en richtlijnen

Schoolreglement: [ versie 2016-2017 ]

Inschrijvingen schooljaar 2017-2018

Wanneer heb je een doktersbriefje nodig?

Je vindt er alles over in de folder Vlaamse overheid: [ PDF ophalen ]