[> Inschrijvingen: ouders van nieuwe leerlingen zijn welkom na telefonische afspraak                              [> Permanentie: secretariaat en directie zijn er terug voor jullie vanaf maandag 27 augustus                             [> FIJNE ZOMERVAKANTIE VOOR IEDEREEN!  
 

 • Schooluren

  De bel gaat stipt om 08.45 uur, we verwachten dat iedereen op tijd komt. ís Middags stoppen we om 12.00 uur. In de namiddag starten we om 13.10 en eindigen we om 15.30 uur. Woensdag stoppen we om 12.00 uur. De kleuters spelen van 10.45 - 11.00 uur en van 14.50 - 15.05 uur, de lagere school van 10.25 - 10.40 uur en van 14.25 - 14.40 uur. Er is daglijks opvang vanaf 7.30 en tot 18.30 uur.

  Routebeschrijving via Google

 • GIMME

  Onze school gebruikt het online communicatieplatform GIMME om belangrijke mededelingen, interessante weetjes en geplande activiteiten te afficheren. Telkens er een nieuw bericht gepubliceerd wordt, ontvang je een melding in je elektronische postbus, van zodra je jezelf op het systeem hebt geregistreerd.

  Specifieke afspraken per klas verschijnen in de agenda wanneer je bent aangemeld bij GIMME, algemene activiteiten en vakantiedagen zijn voor iedereen zichtbaar.

 • Kleuterschool

  De ontwikkeling die kleutertjes doormaken in de kleuterschool is enorm. Onzeker, bang, de trouwe "nestwarmte" verlatend, komen ze toe in het zomerklasje.
  In de eerste kleuterklas wordt hun wereld wat ruimer. De taalontwikkeling neemt grote sprongen: woorden worden zinnen, zinnen een verhaaltje.
  Tijdens dit schooljaar gebeurt een grondige evaluatie van elk kind. Is deze kleuter rijp genoeg om de stap naar het eerste leerjaar te doen?
  [ meer ... ]

 • Lagere school

  Doorheen onze basisschool krijgen de kinderen de kans om op een gedifferentieerde manier, om via contract- of hoekenwerk hun capaciteiten te ontplooien.
  Ook kan de computer in de klas hier een handje helpen, zo wordt hun kijk op de wereld steeds ruimer.
  Bosklassen in het derde leerjaar bevorderen de groepssfeer. In de vijfde klas vormt Frans de uitdaging, voor de zesdejaars dragen de openluchtklassen bij aan het smeden van sociale banden.
  [ meer ... ]

 • Zorg

  Als school zetten we volop in op zorg voor elk kind. We kijken daarbij niet alleen naar de cognitieve talenten, maar zetten de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind voorop. Vanuit een krachtige leeromgeving en een goed en veilig klimaat werken we aan het welbevinden van zowel leerling als leerkracht.
  [ meer ... ]

 • Algemene informatie en schoolreglement

  Onderwijs met Don Bosco als gids. Wat betekent dat?
  Waarom worden we een KiVa-school?
  De schoolbrochure bevat algemene informatie, het opvoedingsproject en het schoolreglement.
  Wanneer heb je een doktersbriefje nodig?
  Dit en tal van andere officiële regels vind je hier ook.
  Zijn er nog plaatsen vrij in onze school en hoe kan je een leerling aanmelden bij het online registratiesysteem van Stad Leuven? [ meer... ]


 • Foto's

  * Snuffel tussen de nieuwste kiekjes en oude plaatjes in het webalbum van onze school. [ meer ... ]


 • Ouderraad


  Iedereen die kinderen heeft in het kleuter- of het lager onderwijs op onze school is automatisch lid van de ouderraad. Je kan meehelpen aan een kersthappening, je kan een menukaart typen voor een eetfestijn, je kan meehelpen de klas van je kinderen te verfraaien, je kan meewerken aan het verkeersproject, je ideeŽn aanbrengen voor nieuwe en oude activiteiten Ö
  [ meer ... ]

 • Schoolraad


  De Schoolraad is samengesteld uit een aantal vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.
  De Schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie, beschikt over advies- en overlegbevoegdheid. De Schoolraad vergadert minstens drie maal per jaar.
  [ meer ... ]

 • Kinderhoekje


  Krijg je niet genoeg van de taken op Bingel?

  Neem dan even een kijkje op de [speelzolder].

  Je kan er progamma's downloaden, online oefenen, informatie opzoeken, muziekjes beluisteren en leuke filmpjes bekijken...

 • ICT op school

  Onze leerlingen krijgen de kans om de leerinhoud gedifferentieerd in te oefenen via de nieuwe media.
  In het computerlokaal of op de klaspc's kunnen onze leerlingen op eigen niveau en tempo werken.
  Uiteraard krijgen ze ook de mogelijkheid om informatie op te zoeken op het internet en een juiste attitude aan te kweken om veilig met het internet om te gaan, zoals de ICT-eindtermen voorschrijven.


 • Milieuzorg op School


  Zowel kleuter- als lagere school kunnen stap voor stap en op eigen ritme werk maken van een milieuvriendelijke school. Daarbij is participatie van kleuters en leerlingen onontbeerlijk.
  Leerlingen die mogen meedenken over de organisatie en werkingscultuur van de school leren kritisch en zelfkritisch denken, oefenen sociale vaardigheden, leren leren en scherpen hun burgerzin. En daarmee zijn niet alleen milieu en natuur gebaat!
  [ meer... ]

 • Verkeerseducatie


  In samenwerking met de ouderraad blijven we aandacht hebben voor de verkeersituatie in de omgeving van de school.
  We werken samen met de politie om de leerlingen aan te leren zich op een veilige manier in het verkeer te bewegen.
  In de 1ste cyclus hebben we aandacht voor de voetganger, 2de cyclus voor voetganger en fietser, 3de cyclus voor de fietser.
  Bronzen Medaille Verkeer op School

 • Welkom in de Sint-Lambertusschool

  Noteer alvast deze data in je agenda: Openklasmoment op dinsdag 28/08, Start schooljaar met ouderkoffie op maandag 3/09, Infoavond Kleuterschool op dinsdag 11/09 en Infoavond Lagere school + KiVa op donderdag 13/09.

  Wat meer informatie? Kind inschrijven?
  Neem contact op met de directie.
 
   
     
 

Beweeg met de muisaanwijzer over de kleurkrijtjes of druk op het aanraakscherm van je tablet om door de verschillende onderwerpen te bladeren...

 
 
de Ster die nooit dooft...
[ † 13.03.2012 | Sebastian | Clara | Bavo | Sarah | Victor | Sonya | Joaquin | Frank | Monique ]